dinsdag 23 oktober 2012

Wat nogal willekeurige conclusies

In 1001 dagen leer je van alles over je 101 doelen. De belangrijkste conclusie was dat Dayzero leuk is en dat ik een nieuwe lijst wil gaan doen (deze is inmiddels ook al van start gegaan).
Natuurlijk gingen er ook dingen niet goed. Sommige doelen bleken niet zo haalbaar als gehoopt, vaak door tijdgebrek, want als werkende moeder heb je nou eenmaal niet altijd evenveel vrije tijd tot je beschikking. Uiteraard is dat niet de enige reden dat ik doelen niet behaald heb, want bij sommige doelen ben ik gewoon te laat begonnen of heb er te weinig energie in gestoken.
Verder bleek ook dat je over de doelen wel goed moet nadenken en ze goed moet formuleren omdat je anders zelf niet weet wanneer je ze nu behaald hebt en of je iets nu wel elke maand hebt gedaan. Voor de nieuwe lijst (V2.0) is alles dus SMART gefomuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden). En ja, dat is een jeukerige management term, maar zelfs voor Dayzerodoelen praktisch.

Specifiek betekent dus dat ik erg exact moet formuleren, maar dat had ik al redelijk gedaan.

Meetbaar betekent dat ik kreten als meer, vaker, minder etc niet meer ga gebruiken want ze zijn te vaag om te kunnen zeggen wanneer je doel dan behaald is.

Acceptabel is ook niet moeilijk aangezien ik natuurlijk geen doelen ga verzinnen die ik zelf prut vind. Wel moet ik ook rekening houden met mijn omgeving (ik kan wel een maand vega verzinnen, maar daar wordt m'n gezin niet blij van)

Realistisch betekent dat ik de doelen waarbij ik iets tig keer moet doen nu een beetje ga indammen. Dit omdat ze anders teveel tijd gaan kosten en dus niet realistisch zijn.

Tijdsgebonden is alles vanzelf al, want de 1001 dagen raken vanzelf op.
Met al deze dingen in gedachten heb ik dus een nieuwe lijst bedacht en die is meteen op 20 oktober weer ingegaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten